Sensus over de samenwerking met Graaco

Contact
Sensus over de samenwerking met Graaco

Edwin Suijkerbuijk, Manager Customer Service & Logistics van Sensus: “5 jaar geleden zijn wij met Graaco gestart door een deel van onze voorraad bij hun in opslag te nemen”.

In 2015 hebben wij een tender uitgeschreven met als doel onze voorraad te centraliseren en een actueel beeld te krijgen van de markt. Er hebben diverse bedrijven deel genomen aan deze tender waarbij onze keuze is gevallen op Graaco. Wij hebben een 5 jarige overeenkomst met hen afgesloten. In 2018 hebben wij deze overeenkomst opengebroken en verlengd tot 2028.

Graaco heeft aangetoond een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen marktconforme condities aan te kunnen bieden door middel van flexibiliteit en een zeer goede service, daarom is Graaco voor ons een zeer betrouwbare partner! Uiteindelijk heeft het enthousiasme van de medewerkers “chauffeurs, magazijn- en kantoormedewerkers” zoals wij dat de afgelopen jaren binnen Sensus hebben ervaren een belangrijke rol gespeeld bij het maken van onze keuze.

Deze langdurige jarige samenwerking biedt volop kansen en mogelijkheden om samen met Graaco de komende jaren onze Supply Chain verder te optimaliseren. Ik zie het aangaan van deze overeenkomst dan ook als het succes van onze samenwerking de afgelopen jaren.