Graaco Logistcs 4 u

Grenzeloze Kwaliteit in:

Supply Chain Management

Warehousing &

Multimodaal Vervoer
Graaco B.V.
De Mars 1

7742 PT Coevorden
Postbus 159
7740 AD Coevorden
T: +31 524 594 444
F: +31 524 594 491
E: info@graaco.nl

Gasmeting en ontgassen

Graaco werkt samen met een gecertificeerd bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van gasmetingen en ontgassen.

Hiermee voldoet Graaco aan Arbowetgeving. Hierin is opgenomen dat bij een vermoeden van de aanwezigheid van stoffen die een gevaar zijn voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand, de werknemer deze ruimte of plaats niet zonder meer betreedt. Uit onderzoek dient te blijken gebleken dat genoemde gevaren niet aanwezig zijn. De ruimte is in dit geval de zeecontainer.

Indien uit onderzoek blijkt dat genoemde stoffen aanwezig zijn, biedt Graaco naast het traditionele luchten, de mogelijkheid om de container actief te ontgassen met een zogenaamde ventilatie-unit.

Laatst genoemde methode biedt ten opzichte van het traditionele ‘luchten’ volgende voordelen:

  • Binnen 8 tot 12 uur is vrijwel iedere container gasvrij te maken.
  • De gevaarlijke gassen worden niet in de atmosfeer afgevoerd, maar opgevangen in een filterunit. Hierdoor is geen veiligheidszone nodig!
  • De units voorzien in hun eigen stroombehoefte. Het is niet noodzakelijk dat een stroompunt aanwezig is.
  • De units kunnen “Fyco-proof” worden vergrendeld. Douane is hiermee akkoord.
  • Weersinvloeden zijn niet van toepassing op de lading.
  • Diefstalgevaar is niet groter dan bij een normaal gesloten container.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op!