Graaco Logistcs 4 u

Grenzeloze Kwaliteit in:

Supply Chain Management

Warehousing &

Multimodaal Vervoer
Graaco B.V.
De Mars 1

7742 PT Coevorden
Postbus 159
7740 AD Coevorden
T: +31 524 594 444
F: +31 524 594 491
E: info@graaco.nl

Barge Binnenvaart

Wanneer het wegennet niet toereikend genoeg is voor de wensen van de klant hebben wij genoeg andere oplossingen om goederen direct van punt a naar punt b te vervoeren. Zo maken wij  gebruik van bargetransport. Een snelle, voordelige en duurzame manier van vervoeren.

Met de komst van de Inland Port Coevorden-Emlichheim hebben wij een belangrijk vervoersmiddel direct binnen ons bereik. Zij bieden ons namelijk de mogelijkheid met schepen tot 44 TEU van en naar Rotterdam te varen. Daar vinden wij de directe toegang tot overige Europese landen. Efficiënt en minder belastend voor het milieu.

In de nabije toekomst zullen de bargemogelijkheden uitgebreid worden. Door de uitwerking van diepere kanalen zullen ook grotere schepen tussen Rotterdam en Coevorden kunnen varen.