Graaco Logistcs 4 u

Grenzeloze Kwaliteit in:

Supply Chain Management

Warehousing &

Multimodaal Vervoer
Graaco B.V.
De Mars 1

7742 PT Coevorden
Postbus 159
7740 AD Coevorden
T: +31 524 594 444
F: +31 524 594 491
E: info@graaco.nl

Duurzaam

Logistiek is voor ons veel meer dan alleen importeren en exporteren. In de huidige maatschappij neemt duurzaamheid steeds vaker een belangrijke plaats in.  Ook binnen onze bedrijfstak is het mogelijk het milieu te sparen. Duurzaam transport is daarvoor de oplossing en daar staan wij volledig achter.

Ons bedrijf biedt twee manieren van transport aan die minder belastend zijn voor het milieu. Namelijk transport via barge en het spoornet. Deze vormen van vervoer zijn milieubeschermend en zorgen voor minder CO2-uitstoot. Beide vervoersvormen liggen binnen bereik aangezien het trein- en bargeterminal zich vlak naast onze locatie bevinden. Gemakkelijk en goed.