Datenschutzbestimmungen

Datenschutzbestimmungen

Privacyverklaring bescherming van uw persoonsgegevens

Graaco b.v. is opgericht in 2009 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05051043. Graaco hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vandaar deze privacyverklaring. Graaco verwerkt uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Cookies

Graaco gebruikt alleen Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen, en zijn dus geanonimiseerd.

Uw gegevens

Als u een bericht naar ons verstuurd via de formulieren op onze website slaan wij op.

Uw recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

U heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Wilt u aanpassingen in uw gegevens neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Verzoeken hiertoe zullen uiterlijk binnen 4 weken verwerkt worden.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (AP).

Uw gegevens geven wij nooit door aan derden

Graaco zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan andere organisaties, bedrijven of landen.

De bewaartijd

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen privacyverklaring

Graaco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 1 februari 2019.

Links naar andere websites

In bijzondere gevallen verwijzen wij naar andere websites. Hoewel dergelijke websites met zorg worden geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Of misschien een klacht? U kunt altijd bij ons terecht.

Telefoonnummer: 0524 59 4444

E-mail: info@graaco.nl